Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Privacyverklaring

 

Voetomvattend-Massagepraktijk voor VoetreflexPlus therapie verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Geboortedatum

Geslacht

Telefoonnummer

E-mailadres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens


Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@voetomvattend, dan verwijder ik deze informatie.

Voetomvattend-Massagepraktijk voor VoetreflexPlus therapie, verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

*Om u te kunnen bellen als dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren 

*Om u te informeren over wijzigingen van mijn diensten

*Voor het afhandelen van uw betaling

Voetomvattend-Massagepraktijk voor VoetreflexPlus therapie zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zo zullen uw persoonsgegevens 90 dagen na het beëindigen alleen nog voor administratieve doeleinden worden bewaard.

Voetomvattend-Massagepraktijk voor VoetreflexPlus therapie deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van mij gegevens verwerken, sluiten ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Voetomvattend-Massagepraktijk voor VoetreflexPlus blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 Voetomvatted-Massagepraktijk voor VoetreflexPlus gebruikt geen cookies.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@voetomvattend.nl.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Voetomvattend-Massagepraktijk voor VoetreflexPlus therapie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.